Дисципліни, закріплені за кафедрою

 1. Адаптивний спорт
 2. Анатомія людини
 3. Біологія з основами генетики
 4. Біомеханіка
 5. Біомеханіка та клінічна кінезіологія
 6. Біохімія
 7. Вікова анатомія та фізіологія
 8. Вступ до спеціальності
 9. Гігієна
 10. Гімнастика і методика її викладання
 11. Діагностика і моніторинг стану здоров’я
 12. Долікарська медична допомога у невідкладних станах
 13. Загальна теорія здоров’я
 14. Загальна теорія підготовки спортсменів
 15. Інформаційні технології в галузі
 16. Інформаційні технології і методи математичної статистики в фізичній терапії
 17. Історія фізичної культури
 18. Кінезіологічне тейпування
 19. Контроль та планування у фізичній терапії
 20. Курортологія
 21. Легка атлетика і методика її викладання
 22. Лікувальна фізична культура
 23. Лікувально-реабілітаційний масаж
 24. Мануальні практики у фізичній терапії
 25. Масаж класичний та лікувальний
 26. Масаж спортивний
 27. Методи досліджень в фізичній терапії та ерготерапії
 28. Методи обстеження і контролю у фізичній терапії та ерготерапії (при захворюваннях серцево-судинної системи, нервової системи, опорно-рухового апарату, дихальної системи)
 29. Методика викладання фізичного виховання у закладах освіти
 30. Методика та організація наукових досліджень
 31. Метрологічний контроль
 32. Новітні технології в фізичній терапії
 33. Основи догляду за хворими та інвалідами
 34. Основи загальної та клінічної патології
 35. Основи здоров’я та здорового способу життя
 36. Основи медичних знань (кардіологія, пульмонологія, ортопедія, неврологія)
 37. Основи менеджменту та маркетингу в фізичній культурі та спорті
 38. Основи раціонального та оздоровчого харчування
 39. Основи реабілітаційної медицини
 40. Основи соціальної реабілітації
 41. Основи спортивного тренування
 42. Основи фізичної терапії та ерготерапії
 43. Професійна майстерність
 44. Професійна майстерність за спрямуванням
 45. Спецкурс за професійним спрямуванням «Методика викладання у вищій школі»
 46. Спортивна медицина
 47. Спортивна морфологія
 48. Спортивні ігри та методика їх викладання
 49. Спортивні споруди та обладнання
 50. Сучасні технології та види оздоровчо-рекреаційної рухової активності
 51. Сучасні фітнес-технології
 52. Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності
 53. Теорія та методика адаптивного фізичного виховання
 54. Теорія та методика адаптивної фізичної культури
 55. Теорія та методика тренерської діяльності
 56. Теорія та методика фізичної терапії з основами ерготерапії
 57. Теорія та методика фізичного виховання
 58. Тренерська практика
 59. Фармакологія в фізичному вихованні і спорті
 60. Фізична терапія алко-наркозалежних та осіб із порушенням інтелектуального розвитку
 61. Фізична терапія в акушерстві, гінекології та педіатрії
 62. Фізична терапія при захворюваннях внутрішніх органів (серцево-судинної системи, дихальної системи, органів)
 63. Фізична терапія при захворюваннях дихальної системи
 64. Фізична терапія при захворюваннях нервової системи
 65. Фізична терапія при захворюваннях опорно-рухового апарату (в травматології та ортопедії)
 66. Фізична терапія при захворюваннях серцево-судинної системи
 67. Фізична терапія при захворюваннях травної системи
 68. Фізична терапія при хірургічних захворюваннях
 69. Фізичне виховання
 70. Фізіологія людини
 71. Фізіологія людини та тварини
 72. Фізіологія рухової активності
 73. Фізіотерапія
 74. Фізіотерапія (Апаратні методи фізичної терапії)