Овчаренко Олена Юріївна

Кафедра психології

Посада: асистент

Досвід роботи:

Біографія

Відомості про вищу освіту

 1. Інститут «Київський бізнес-коледж» при Національному технічному університиті «Київський політехнічний інститут». Диплом бакалавра. КВ № 17370853 від 29.01.2002 р. («Менеджмент» – бакалавр менеджменту). Диплом з відзнакою
 2. Інститут «Київський бізнес-коледж» при Національному технічному університиті «Київський політехнічний інститут». Диплом спеціаліста. КВ № 23413097 від 07.71.2003 р. («Менеджмент організацій» – економіст- менеджер). Диплом з відзнакою.
 3. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА». Диплом магістра. М22 № 027031 від 26.03.2022 р. (Магістр психології). Диплом з відзнакою.

Відомості про підвищення кваліфікації

 1. Вінницький соціально-економічний інститут. Інклюзивне навчання в умовах воєнного стану. Сертифікат 27.09.2022р. 30 годин (1 кредит ЄКТС)
 2. Білоцерківський інститут економіки та управління Університету “Україна”. Самоцінність як основа протидії стресу під час війни: Арттерапевтичні техніки, майндфулнес. 20 грудня 2022 р. 6 годин (0,2 кредити ЄКТС)
 1. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА». Створення та адміністрування електронного курсу на платформі дистанційного навчання Moodle. 07-21 вересня 2022 року. 90 годин (3 кредита ЄКТС)
 2. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА». Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики. 24-25 листопада 2021 року. 6 годин (0,5 кредита ЄКТС)
 3. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА». Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики. 30.11-01.12 2022 року. 6 годин (0,5 кредита ЄКТС)
 4. ДНУ «Інститут освітньої аналітики». Освіта в умовах воєнного стану: управління, цифровізація, євроінтеграційні аспекти. 25.10.2022. Дистанційне.
 5. Інститут психології ім. Г.С. Костюка. Психологічні проблеми творчості. 23.07.2022. 45 годин (1,5 кредита ЄКТС)
 6. Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка. Психологічне здоров’є особистості в контексті процесів глобалізації: методологія дослідження, реалії та перспективи. 04.11.2022р.

Викладає дисципліни

 1. Психологія стресу та стресових розладів особистості
 2. Психологія стресостійкості особистості
 3. Психологічна допомога в екстремальних ситуаціях

Сфера наукових інтересів

Особистісні ресурси стресостійкості студентів з інвалідністю

Навчально-методичні посібники

 1. Конспект лекцій до дисципліни «Психологія стресу та стресових розладів особистості»
 2. Робоча програма до дисципліни «Психологія стресу та стресових розладів особистості»
 3. Електронний курс на платформі Moodle до дисципліни «Психологія стресу та стресових розладів особистості»
 4. Конспект лекцій до дисципліни «Психологія стресостійкості»
 5. Робоча програма до дисципліни «Психологія стресостійкості»
 6. Електронний курс на платформі Moodle до дисципліни «Психологія стресостійкості»
 7. Конспект лекцій до дисципліни «Психологічна допомога в екстремальних ситуаціях»
 8. Робоча програма до дисципліни «Психологічна допомога в екстремальних ситуаціях»
 9. Електронний курс на платформі Moodle до дисципліни «Психологічна допомога в екстремальних ситуаціях»

Перелік наукових праць

 1. Теза на тему: «Інклюзивне освітнє середовище нової української школи». с. 102. Овчаренко О.Ю. / ХХІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 24–25 листопада 2021 р.) Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики. Тези доповідей, у 2-х частинах. Ч. 2. – К.:Університет «Україна», 2021. – 538 с.
 1. Теза на тему: «Волонтерська діяльність у закладі вищої освіти». с. 118. Овчаренко О.Ю. / ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих вчених (м. Київ, 12–13 травня 2021 р.) Молодь: освіта, наука, духовність. Тези доповідей, Частина ІI. -К.: Університет «Україна», 2021. – 470 с.
 1. Теза на тему: «Творча саморегуляція в умовах стресу», стр. 217. Овчаренко О.Ю. / XXI Міжнародна науково-практична конференція «Психологічні проблеми творчості» (23.07.2022р.). Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, лабораторія психології творчості, 2022.
 1. Теза на тему: «Особистісна стійкість (стресостійкість) внутрішньо-переміщених осіб в умовах війни в Україні 2014-2022 роках». Овчаренко О.Ю. /VII Міжнародна науково-практична конференція «Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід перспективи» (23-24 вересня 2022р.). Факультет психології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2022.
 1. Теза на тему: «Саморегуляція особистості в психології здоров’я» / Овчаренко О.Ю. / I Міжнародна науково-практична конференція «Психологічне здоров’я особистості в контексті процесів глобалізації: методологія дослідження, реалії та перспективи» (PHPCPG: MR, RP) (04 листопада 2022р.)Київський національний університет ім. Т. Шевченка; Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України; Інститут соціальної та політичної психології НАПН України.
 1. Теза на тему: «Формування стресостійкості здобувачів освіти в умовах війни», стр. 239. Овчаренко О.Ю. / IV Міжнародна науково-практична онлайн конференція «Освіта України в умовах воєнного стану: управління, цифровізація, євроінтеграційні аспекти» (25 жовтня 2022р.) ДНУ «Інститут освітньої аналітики» (Київ)
 1. Теза на тему: «Особистісні ресурси стресостійкості студентів з інвалідів», ст. 52. Овчаренко О.Ю. / Міжнародна науково-практична конференція «Психологія особистісної та соціальної ідентичності: вітчизняний та зарубіжний досвід» (21 листопада 2022 року) Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Лабораторія методології і теорії психології
 1. Теза на тему: «Психологічні чинники формування стресостійкість студентів з інвалідністю». Овчаренко Олена Юріївна / ХХIІ Міжнародна науково-практична конференція «інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики» 30 листопада-1 грудня 2022 року. Університет «Україна»
 1. Теза на тему: «Адаптація, як складова формування стресостійкості у студентів з інвалідністю в умовах війни». Овчаренко Олена Юріївна / III Науково-практична онлайн конференція «Актуальні питання сучасної стратегії розвитку України: виклики, пріоритети, прогнози». Інститут права та суспільних відносин.  25.11.2022р. Університет «Україна»
 1. Теза на тему: «Психологічна адаптація особистості в процесі глобалізації», стр. 104. Овчаренко О.Ю. / I Міжнародна науково-практична конференція «Психологічне здоров’я особистості в контексті процесів глобалізації: методологія дослідження, реалії та перспективи» (PHPCPG: MR, RP) (04 листопада 2022р.) Київський національний університет ім. Т. Шевченка; Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України; Інститут соціальної та політичної психології НАПН України.