Мілютіна Катерина Леонідівна

Кафедра психології

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор психологічних наук

Вчене звання: професор

Досвід роботи: 19 років

Біографія

Відомості про вищу освіту

Диплом про вищу освіту Запорізький державний медичний університет, зі спеціальності «Лікувальна справа» (1998 р.) ПВ № 772989

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

Доктор психологічних наук, 19.00.01 – загальна психологія, історія психології; Тема дисертації: «Психологія зміни життєвої стратегії особистості» (ДД №002537 від 10.10.2013 р.)

Доцент кафедри психології (атестат 12ДЦ №017233 від 21.06.2007 р.)

Професор (атестат АП №002132 від 26.11.2020 р.)

Відомості про підвищення професійної кваліфікації

2016 р. м. Прага (Чехія), 2-9 липня 2016 р. (72 год.), сертифікат 052016027, виданий 9. 9.07.2016. Теми: “Публікації в європейських журналах”, “Участь у міжнародних проектах”

2021 р. м. Краків (Польща), 1-26.03.2021 р. (120 год.), «Нові та інноваційні методи навчання» сертифікат NR 2683\MSAP\2021

Викладає дисципліни:

 1. Психологія творчості. Арт-терапія
 2. Психологічна допомога особистості в екстремальних ситуаціях
 3. Психологічні особливості посттравматичного розвитку
 4. Пропедевтика психічних хвороб

Сфера наукових інтересів

Психологія розвитку особистості

Scholar_Google: https://scholar.google.com/citations?user=GxJxPNUAAAAJ&hl=ru
Scopus Author ID: https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src=al&sid=8f51c5d3773ab9af960e9a1d4786106e&sot=al&sdt=al&sl=47&s=AUTHLASTNAME%28Miliutina%29+AND+AUTHFIRST%28Kateryna%29&st1=Miliutina&st2=Kateryna&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectAuthor=false&activeFlag=true&showDocument=false&resultsPerPage=20&offset=1&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&previousResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&showFullList=false&authorPreferredName=&origin=searchauthorfreelookup&affiliationId=&txGid=c3aaa3f94c749675fe967c343c9763f9

Патенти, свідоцтва про винаходи

Авторське свідоцтво на психологічну гру «Котовасія» №80454, авторське свідоцтво на психологічну гру «Комуналка» №80453

Основні наукові праці за останні 5 років

 1. Miliutina K., Andrii Trofimov; Iuliia Bondar; Daria Trofimova; Iaroslav Riabchych Organizational commitment factors: role of employee work engagement (Factores de compromiso organizacional: papel del compromiso de trabajo de los empleados)// http://www.revistaespacios.com/a17v38n24/17382418.html, Recibido: 10/04/16 • Aprobado: 20/04/2016 Наукометричне видання Scopus
 2. Miliutina, K., Trofimov A, Bulatevych, N., Nevidoma, Y., Bilous, O. Job satisfaction and self-realization of bookmakers//Journal of Advanced Research in Law and Economics; Craiova Том 8, Изд. 4(26), (Summer 2017): 1356-1360.DOI:10.14505/jarle.v8.4(26).35 Наукометричне видання Scopus
 3. Miliutina, K., Trofimov, A., Paschenko, S., Vakulenko, O., Romanova, I., Rohal, N. The use of projective methods in working with staff//Astra Salvensis – review of history and culture, year VI, no. 1 (11), 2018 https:scopus.com%2Fauthid%2Fdetail.uri%3FauthorId%3D57194228536&h=ATNlapC1BtlrLwwbl7q2gKgVwsCM98L62cyflZepV4KtiU8dxdw ltXIbHeF0FtVUCPon5Mjt0d90KANxxsiuAZQQ6rzelFElAmqptcwID3RokYTESeEgew Наукометричне видання Scopus

До фахових видань України

 1. Мілютіна К.Л. Ігрові технології у навчальному процесі як засіб інформальної соціалізації особистості// Вісник ХДУ Серія Психологічні науки No.6 том 1, 2016 С.73-78.
 2. Мілютіна К.Л. Вплив інформальної діяльності на соціалізацію підлітків із вадами зору // Наука і освіта. – 2016. – №9. – С. 111-117.
 3. Мілютіна К.Л. Психологічні особливості інформального варіанту трудової соціалізації // Актуальні проблеми психології, т.1., вип.46.Київ – 2017. С. 98-103.
 4. Мілютіна К.Л., Івашова О.О. Вплив батьківського ставлення до дітей з розладами аутистичного спектру на перспективу інклюзивного навчання// Науковий вісник Херсонського державного університету, вип. 5, 2017, С. 98-103.
 5. Мілютіна К.Л. Модель емпіричного дослідження наслідків дитячого досвіду у дорослому житті. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Запорізького національного університету та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. За ред. С.Д. Максименка. Запоріжжя: ЗНУ, 2018. № 2 (14) С. 78-83.
 6. Мілютіна К.Л. Перспектива дослідження толерантності, як передумови створення інклюзивних спільнот. Теорія і практика сучасної психології. 2019 р., № 2. Т. 1. С. 80-83.

Основні навчально-методичні праці

 1. Мілютіна К.Л. Психологічний супровід безробітних в процесі зміни професійної ідентичності. Ринок праці та зайнятість в Україні, реалії і перспективи: колективна монографія. За ред. І.П. Кожемякіної. Київ: ІПК ДСЗУ, 2018. С. 182-193.
 2. Vlasova O., Milyutina K., Lunov V., (2018) Pets in human life; Accent Graphics Communications: 182 p.
 3. Мілютіна К.Л. Власова О., Мамбетова А., Ситник В. і др.. (всього 8 осіб) Вікові особливості інформальної соціалізації особистості: колективна монографія. URL: https://uanp.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/VIKOVI-s-shablonom.pdf
 4. Мілютіна К.Л., Трофімов А.Ю. Психологія сучасного бізнесу. Ліра К, 2019. 166 с.
 5. Мілютіна К.Л., Колодич Д. М., Лагута А. О.,Тренінговий матеріал для роботи з підлітками, батьками та викладачами в системі інформальної освіти. Методичні рекомендації. Київ : Яроче́нко Я. В., 2020. 107 с. : рис. Електронне видання. 107/47
 6. Мілютіна К.Л., Пащенко С. Ю.Психологія дозвілля та рекреації Навчальний посібник. ГО «МНГ», 2022. 304 с. : рис., таблиці / Online-видання.