Навчально-наукова лабораторія кафедри психології

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ

Навчально-наукова лабораторія кафедри психології

Навчально-наукова лабораторія є структурним підрозділом кафедри психології Інституту соціальних технологій Університету «Україна». Лабораторія створена та функціонує відповідно до наказу Президента Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” від 18 квітня 2002 року № 66.

Завідувач лабораторії – старший викладач кафедри Хорунженко Галина Володимирівна.

Психолог лабораторії – доцент кафедри, кандидат психологічних наук, доцент Маслянікова Ірина Вікторівна.

Метою лабораторії є забезпечення та розвиток особистісного, професійно-творчого, інтелектуального потенціалу студентів. У своїй діяльності лабораторія системно створює, експериментує, апробує та освоює наукові-практичні нововведення у галузі психології.

Діяльність лабораторії зорієнтована на такі види практичної діяльності:

 • Психодіагностика різноманітних сфер психічної діяльності студентської молоді;
 • Психологічний супровід, спрямований на розкриття особистісних ресурсів особистості;
 • Психологічне консультування з особистих та професійних питань;
 • Психологічна терапія, спрямована на глибинне опрацювання сфер психічної діяльності;
 • Психологічний тренінг, спрямований на відпрацювання практичних навичок у різноманітних сферах особистісного та професійного життя;
 • Психологічна реабілітація, спрямована на відновлення психічних функцій внаслідок дії несприятливих обставин різного характеру.

Коло актуальних напрямів діяльності лабораторії:

 • стабілізація психоемоційного стану студентської молоді;
 • покращення міжособистісних стосунків студентів (дитячо-батьківських, інтимно-особистісних);
 • профілактика конфліктів у взаємостосунках та сформування конструктивних способів їх розв’язання;
 • коригування самоставлення та формування адекватної самооцінки;
 • формування професійної комунікації майбутніх психологів тощо.

Особлива увага фахівцями лабораторії приділяється студентам з інвалідністю. Психологічна робота з такими студентами спрямована на вирішення таких питань:

 • психологічні механізми впровадження інклюзивного підходу в освітню діяльність для студентів з інвалідністю;
 • забезпечення психологічного супроводу навчання студентів з інвалідністю;
 • формування навичок презентації та ефективної комунікації для студентів з інвалідністю.;
 • корекція професійного становлення та сприяння працевлаштуванню студентів з інвалідністю;
 • подолання наслідків травмуючих/екстремальних/кризових ситуацій та відпрацювання навичок ефективної соціалізації для студентів з інвалідністю та ін.

Разом із практичними видами діяльність лабораторії зорієнтована і на науково-дослідну діяльність у сфері психології. Під керівництвом фахівців лабораторії здійснюються емпіричні дослідження з актуальних проблем психології відповідно до тематичного плану кафедри, результати наукового пошуку яких втілюються у підготовці наукових робіт та публікацій. Фахівцями лабораторії забезпечуються умови для професійного зростання майбутніх науковців у сфері психології та формування їх професійної культури.

Діяльність фахівців лабораторії передбачає надання консультацій, проведення тренінгових та психотерапевтичних зустрічей тощо. Робота здійснюється офлайн або в онлайн форматі за допомогою платформи Zoom в індивідуальній або груповій формі. Актуальні результати нашої роботи розміщуються на сторінці ФБ за посиланням: http://surl.li/drykx.