Питлюк-Смеречинська Олександра Дмитрівна

Кафедра психології

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 25 років

Біографія

Питлюк-Смеречинська Олександра Дмитрівна народилася 31 жовтня 1976 року.

Відомості про вищу освіту

Бакалавр (1998р.)

Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича: базова вища освіта за напрямом підготовки «Педагогіка»

Диплом PH N10640028 від 09.07.1998р.

 

Спеціаліст (1999р.)

Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича: повна вища освіта спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація: вчитель початкових класів, практичний психолог у закладах освіти

Диплом PH N11798973 від 03.07.1999р.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

Кандидат психологічних наук з 2005 року. Дисертацію на тему “Особистісні зміни в умовах позбавлення волі” захистила 5 квітня 2005 року у спеціалізованій раді К26.453.02 Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (диплом ДК №030053).

Доцент кафедри психології. (12ДЦ №040583 від 22.12.2014 р.).

Відомості про підвищення професійної кваліфікації

 1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації Інституту післядипломної педагогічної освіти, Національної АПН України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (СП35830444/0455-19 від 01.03. 2019. Реєстраційний номер:455/19Ц
 2. Сертифікований базовий консультант у методі позитивної психотерапії, член WorldAssociationforPositiveandTransculturalPsychotherapy (WAPP), WiesbadenGermany (CertificateNo: UKR-098-2020).
 3. Офіційний міжнародний сертифікат Всесвітньої Асоціації Позитивної та транскультуральної психотерапії за спеціальністю « Психотерапевт в методі позитивної психотерапії» за номером UKR-289-2021

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти Ш-ІV рівня акредитації:

– 01.09.2005 р. – 31.09.2006 р. – ст. викладач кафедри психології Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;

– 01.09.2006 по теперішній час – доцент кафедри психології Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Основне місце роботи: ВСП «Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного» Національного університету фізичного виховання і спорту України

Веде основні навчальні курси

 1. Експериментальна психологія
 2. Психологія сім’ї
 3. Теорія та практика психологічного тренінгу
 4. Сімейна психологія і сімейне консультування
 5. Психологія особистості
 6. Психологія сексуальності

З основних навчальних курсів, з метою забезпечення навчального процесу, опубліковано:

 • Психологія сексуальності [електронний ресурс] : навчальний посібник. – К: Університет «Україна», 2010. – 80 с.;
 • Психологія сексуальності : навчально-методичний посібник для викладачів та студентів. – К.: Університет «Україна», 2014. – 201 с.

Керує на кафедрі дипломними проектами, педагогічною практикою студентів, є членом державної екзаменаційної комісії та на високому методичному рівні веде семінарські та практичні заняття.

Scholar_Google: https://scholar.google.com/citations?user=LsdQgA8AAAAJ&hl=uk

Основні праці:

1. Психокорекція особистісних диспозицій відхильної поведінки засобами психотренінгу / О. Д. Питлюк-Смеречинська // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : збірнк наукових праць / Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». – К., 2007. – Вип. 3(5). – С. 63-71.

2. Особливості формування емоційної культури дитини під впливом сімейного середовища / О. Д. Питлюк-Смеречинська // Освіта регіону. – №5. – 2011. – К.: Університет «Україна». – С. 131-134.

3. Сексуальна орієнтація як складова ідентичності жінок / О. Д. Питлюк-Смеречинська // Проблеми загальної та педагогічної психології : Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАН України / За ред. С. Д. Максименка. – Т. ХІV. – част. 5. – К., 2012. – С. 132-140.

4. Психологічні особливості професійного становлення майбутніх фахівців в інтегрованому освітньому середовищі / О. Д. Питлюк-Смеречинська // Актуальні проблеми навч. та вихов. людей з особл. потребами : [зб. наук. пр.]. – К.: Унів-т «Україна», 2013. – №10(12). – С. 223-238.

5. Психологічні особливості формування статевої ідентичності у підлітковому віці / О. Д. Питлюк-Смеречинська // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / за ред. С. Д. Максименка, Н. О. Євдокимової. – Т. 2. – Вип. 11. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. – (Серія «Психологічні науки»). – С. 233-237.

Брала участь у науково-практичних конференціях, у тому числі:

 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі», м. Київ (2006-2013 рр.);
 • Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми молоді в українському суспільстві”, м. Київ, 2008 р.;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми навчання та виховання молоді з особливими потребами», м. Азербайджан, 5-7 грудня 2008 р.;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецька освіта України: історія, сьогодення, поступ», м. Київ, 2009 р.;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистість у просторі виховних проектів», м. Київ, 2012 р.

СПИСОК
наукових та навчально-методичних праць

Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг стор. Співавтори
І. До захисту кандидатської дисертації
1 Важковиховуваність та її прояви у молодших школярів і підлітків стаття Педагогіка та психологія: [науковий вісник Чернівецького університету]. – Чернівці. – 1999. – вип. 47. – С. 94-100. 7 Мармазинська П.Є.
2 Попередження відхилень в поведінці дітей і підлітків у сімейному середовищі стаття Матеріали студентської конференції ЧДУ. Чернівці. – 1999. – Книга 1 / гуманітарні науки. – С. 152-155 4
3 Психологічні чинники важковиховуваності та її прояви у молодшому шкільному та підлітковому віці стаття Психологія: [збірник наукових праць]. – К. – 2000. – вип. 11. – С. 174-181. (фахове видання). 8
4 Врахування акцентуації характеру важковиховуваних підліткі у процесі вчинення їх протиправнх дій стаття Психологія: [збірник наукових праць]. – К. – 2001. – вип. 12. С. 173-180. (фахове видання). 8
5 Особливості взаємозв’язку сімейного середовища та правопорушної поведінки стаття Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – Т.ІІІ. – част.3. – К., 2001. – С. 164-168. (фахове видання). 5
6 Особливості ціннісної сфер злочинців в умовах пенітенціарного впливу стаття Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – Т.V. – част.7. – К., 2003. – С.121-124. (фахове видання). 4
7 Особистісна динаміка та репрезентація у свідомості переживання реалізованості у процесі адаптації в умовах позбавлення волі стаття Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – Т.VІ. – част.5. – К., 2004. – С.261-269. (фахове видання) 9
ІІ. Після захисту кандидатської дисертації
8 Психокорекція особистісних диспозицій відхильної поведінки засобами психотренінгу стаття Актуальні проблеми навч. та вихов. людей з особл. потребами: [зб. наук. пр.]. – К.: Унів-т «Україна», 2007. – №3(5). – С. 63-71. (фахове видання). 8
9 Психологічні особливості процесу адаптації молоді з особливими потребами в умовах студентського колективу тези Актуальні проблеми навчння та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: [тези доповідей VII міжнародної науково-практичної конференції]. – К.: Унів-т «Україна», 2007. – С. 234-235. 2
10 Психологічна характеристика змін особистісного та соціального розвитку студента тези Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: [тези доповідей VIII міжнародної науково-практичної конференції]. – К.: Унів-т «Україна», 2007. – С. 274-276. 2
11 Статева соціалізація як передумова культурного розвитку особистості стаття Культура в сучасному українському суспільстві: стан проблеми: [матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції]. – К.: Видавн. Центр «КНУКіМ», 2008. – С. 92-94. 3
12 Психологічні особливості адаптації першокурсників до навчання у ВНЗ тези Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: [тези доповідей ІХ міжнародної науково-практичної конференції]. – К.: Унів-т «Україна», 2008. – С. 216-218. 2
13 Психологічні особливості процесу адаптації студентів до навчання у вищих навчальних закладах мистецького спрямування стаття Скрижалі. Декоративне мистецтво і дизайн: науково-мистецькі студії/ Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука / ред. кол: Чобітько М.Г. (голова), Міщенко І.І. та ін. – Вип.1. – Київ-Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2009. – С. 172-174. 4
14 Особливості формування емоційної культури дитини під впливом сімейного середовища стаття Освіта регіону. – №5, 2011. – К.: Університет «Україна». – С. 131-134. (фахове видання) 4
15 Вплив сімейної взаємодії на психічне здоров’я дитини тези Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: [тези доповідей ХІ міжнародної науково-практичної конференції]. – К.: Унів-т «Україна», 2011. – С. 212-214. 2
16 Сексуальна орієнтація як складова ідентичності жінок стаття Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – Т.ХІV. – част.5. – К., 2012. – С. 132-140. (фахове видання) 8
17 Психологічні особливості професійного становлення майбутніх фахівців в інтегрованому освітньому середовищі стаття Актуальні проблеми навч. та вихов. людей з особл. потребами: [зб. наук. пр.]. – К.: Унів-т «Україна», 2013. – №10(12). – С.223 -238. (фахове видання). 15
18 Психологічні особливості формування статевої ідентичності у підлітковому віці стаття Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка, Н.О. Євдокимової. – Т. 2. – Вип. 11. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2013. – (Серія «Психологічні науки»). – С. 233-237. (фахове видання) 5
19 Студентське самоврядування у вищих навчальних закладах як складова навчально-виховного процесу вищої школи стаття Витоки педагогічної майстерності: [зб. наук. пр.]. – Полтава: Національний пед. Університет ім. В.Г. Короленка, 2014. – Випуск №10(12). (Серія «Педагогічні науки») С.215 -221. (фахове видання 7
20 Ефективність психотерапії у роботі зі студентами з особливими потребами тези Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: [тези доповідей ХV міжнародної науково-практичної конференції]. – К.: Унів-т «Україна», 2014. – С. 215-217. 3
21 Системній підхід до проблеми творчого саморозвитку особистості школяра стаття Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 689. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2014. – С.186-190. (фахове видання). 5
22 Психолого-педагогічні особливості впливу живопису на процеси самовираження особистості стаття Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв [зб. наук. пр.]. – Харків: ХДАДМ, 2015. – Випуск №3, (Серія «Мистецтвознавство») С. 83 – 88. (фахове видання) 14 Скаканді Ю.Ю.
23 Особливості формування механізмів психологічної залежності від комп`ютерних ігор стаття Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2016. – С. 406–414. (фахове видання) 9
24 Роль емоційного інтелекту в структурі «Я-концепції» особистості стаття Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2016. – С.316-323. (фахове видання) 8
ІІІ. Навчально-методичні праці
25 Психологія сексуальності [електронний ресурс] навчальний посібник К: Університет «Україна», 2010. – 80 с. 80
26 Психологія сексуальності навчально-методичний посібник К.: Університет «Україна», 2014. – 217 с. 217