Хорунженко Галина Володимирівна

Кафедра психології

Посада: старший викладач

Досвід роботи: 11 років

Біографія

Народилась 14 лютого 1984 року в м. Києві.

У 2007 році закінчила Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Психологія».

З 2006 року і до цього часу працює в Університеті «Україна».

Викладає дисципліни:

  1. Психогігієна та психопрофілактика
  2. Клінічна психологія
  3. Патопсихологія
  4. Психологія реклами
  5. Основи психологічної корекції
  6. Основи суїцидології
  7. Реабілітаційна психологія
  8. Основи психосоматики і психогенетики
  9. Клінічна психологія та психодіагностика

Перелік наукових праць за останні 5 років

1. Психологічні особливості агресивних дошкільнят / XII міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі» : Тези доповідей. – К: Університет “Україна”, 2012.

2. Взаємозв’язок тривожності і самооцінки у молодших школярів / IX Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених “Молодь: освіта, наука, духовність” : Тези доповідей. – К.: Університет “Україна”, 2012.

3. Фактори формування самооцінки / X Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених “Молодь: освіта, наука, духовність”: Тези доповідей. – К.: Університет “Україна”, 2013.

4. Тривожність у підлітковому віці та її корекція / IX Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених “Молодь: освіта, наука, духовність”: Тези доповідей. – К.: Університет “Україна”. – К., 2014.

5. Психологічні механізми неврозогенезу / XV міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі» : Тези доповідей. – К: Університет “Україна”, 2015.

6. Психологічна корекція при порушеннях навчальної діяльності / XІІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених “Молодь: освіта, наука, духовність” : Тези доповідей. – К.: Університет “Україна”, 2016.

7. Соціально-психологічні особливості процесу адаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі / Х Міжнародна науково-практична конференція «Духовність у становленні та розвитку особистості» : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – м. Нова Каховка, 2016.