Шамич Олександр Миколайович

Кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 13 років

Біографія

Народився 17 травня 1968 року в Києві.

Відомості про вищу освіту

У 1995 році закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», присвоєна кваліфікація спеціаліста інженера-системотехніка.

У 1999 році закінчив Національний університет фізичного виховання та спорту України, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Олімпійський та професійний спорт», та здобув кваліфікацію тренера з футболу, викладача фізичного виховання.

У 2013 році з відзнакою закінчив магістратуру Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» за спеціальністю “Правознавство”, отримавши кваліфікацію юриста.

Відомості про захист дисертацій

Захистив дисертацію в Інституті проблем виховання Національної академії педагогічних наук України на тему громадської активності підлітків.

У 2011 році присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Теорія та методика виховання».

У 2014 році присвоєно звання доцента кафедри реабілітації.

Досвід роботи

З 2003 р. працював викладачем кафедри футболу Національного університету фізичного виховання і спорту, старшим викладачем Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.

З 2008 р. працює доцентом кафедри здоров’я людини та фізичного виховання Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Нагороди і відзнаки

1. Медаль «В пам’ять1500-річчя Києва» (1982)
2. Почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» (2013);
3. Почесна відзнака «За активну громадську діяльність» Мінмолодьспорту (2008);
4. Заохочувальна відзнака «Почесний працівник фізичної культури і спорту України» Мінмолодьспорту (2009);
5. Нагрудний знак «Знак пошани» Київського міського голови (2013)

Викладає дисципліни

 1. Фізичне виховання
 2. Теорія та методика фізичного виховання

Галузь наукових інтересів

1. Громадська активність підлітків
2. Психологія самореалізації особистості
3. Психологія спортсменів-паралімпійців

Автор понад 50 навчально-методичних та наукових робіт в галузі педагогіки, а також фізкультури і спорту.

Співавтор книги “Київський футбол на межах часів. Люди, події, факти. Суддівство матчів (1913—2013р.р.)

Перелік наукових праць за останні 5 років

1. Вплив формальних і неформальних дитячих спортивних об’єднань на формування громадської активності підлітків / О. М. Шамич // Фізичне виховання в школі. – К. – 2012. – № 2. – С. 37-42.

2. Підлітки та їх громадська активність / О. М. Шамич // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. праць. – 2013. – № 10 (12). – К.: Університет “Україна”. – С. 107-119.

Перелік опублікованих наукових праць

 1. Шамич О.М. Необхідність створення спортивних об’єднань за місцем проживання дитини / О.М. Шамич // Фізичне виховання в школі. – К. – 2005. – № 5. – С. 48-51.
 2. Шамич О.М., Тернавський Г.М. Футбол для школярів за місцем проживання / О. М. Шамич, Г. М. Тернавський // Фізичне виховання в школі. – К. – 2006. – № 1. – С. 29-31.
 3. Шамич О.М. Аналіз фізкультурно-ігрового дозвілля молодших підлітків за місцем проживання / О.М. Шамич // Фізичне виховання в школі. – К. – 2006. – № 2. – С. 46-50.
 4. Шамич О.М. Формування громадської активності підлітків через інтерес до фізичної культури/ О.М. Шамич // Гуманітарні науки. – К. – 2006. – № 1. – С. 72-80.
 5. Шамич О.М. Вплив колективно-групової взаємодії молодших підлітків на формування позитивних дій та вчинків в дитячих спортивних об’єднаннях за місцем проживання / О.М. Шамич // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: [зб. наук. пр.]. – Харків. – 2007. – № 1. – С. 160-165.
 6. Шамич О.М. Фізкультурно-ігрове середовище формування здібного підлітка – організатора активного дозвілля в дитячих об’єднаннях за місцем проживання / О.М. Шамич // Фізичне виховання в школі. – Київ. – 2007. – № 1. – С. 53-55.
 7. Шамич О.М. Використання вільного часу молодшими підлітками за місцем проживання / О.М. Шамич // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: [зб. наук. пр.]. – Харків. – 2007. – № 2. – С. 146-149.
 8. Шамич О.М. Шляхи самовираження інтересів молодших підлітків за місцем проживання / О.М. Шамич // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: [зб. наук. пр.]. – Харків. – 2007. – № 3. – С. 147-
 9. Шамич О.М. Рольова залежність та колективна відповідальність підліткового лідера в дитячих спортивних об’єднаннях за місцем проживання / О. М. Шамич // Фізичне виховання в школі. – Київ. – 2007. – № 2. – С. 52-54.
 10. Шамич О.М. Систематичність проведення занять в дитячих спортивних об’єднаннях за місцем проживання – чинник підвищення громадської активності підлітків / О.М. Шамич // Фізичне виховання в школі. – Київ. – 2007. – № 3. – С. 45- 49.
 11. Шамич О.М. Роль педагогічного керівництва в процесі формування громадської активності молодших підлітків у дитячих спортивних об’єднаннях за місцем проживання / О. М. Шамич // Фізичне виховання в школі. – Київ. – 2011. – № 1. – С. 41-46.
 12. Шамич О.М. Формування громадської активності підлітка, як наукова проблема / О. М. Шамич // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія: [зб. наук. пр.]. – Чернівці. – 2011. – Вип. 536. – С. 190–199.
 13. Шамич О.М. Роль дитячих спортивних об’єднань за місцем проживання у формуванні громадської активності молодших підлітків. / О. М. Шамич // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Науковий збірник. – Умань – 2011. Вип. №37 С. 231-240.

14. Шамич О.М. Психологічні передумови формування громадської активності молодших підлітків / О. М. Шамич // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: [зб. наук. пр.]. – Харків. – 2011. – № 5. – С. 115-120.

 1. Шамич О.М. Педагогічні умови формування громадської активності молодших підлітків у спортивних об’єднаннях за місцем проживання / О. М. Шамич // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія: [зб. наук. пр.]. – Чернівці. – 2011. – Вип. 543. –С.186-192 .
 2. Шамич О. М. Критерії, показники та рівні формування громадської активності у молодших підлітків / О.М. Шамич // Фізичне виховання в школі. – Київ. – 2011. – № 2. – С.41-42 .
 3. Шамич О.М. Стан сформованості громадської активності сучасних молодших підлітків / О. М. Шамич // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія: [зб. наук. пр.]. – Чернівці. – 2011. – Вип. 544. –С.180-196 .
 4. Шамич О. М. Громадська активність молодших підлітків у дитячих спортивних об’єднаннях за місцем проживання / О. М. Шамич // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: [зб. наук. пр.]. – К.: Університет «Україна», 2011. – №8(10). – С. 110-120.
 5. Шамич О.М. Молодший підлітковий вік. Межі, психологія, громадська активність / О. М. Шамич // Нові технології навчання: Наук. – мет. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К. – 2012. – Вип. 72. – С.70 –75 .
 6. Шамич О.М. Вплив формальних і неформальних дитячих спортивних об’єднань на формування громадської активності підлітків / О. М. Шамич // Фізичне виховання в сучасній школі. – Київ. – 2012. – № 2. – С. 37-42.
 7. Шамич О.М. Громадська активність підлітків та педагогічні умови її формування в позашкільних закладах / О. М. Шамич // Фізичне виховання в сучасній школі. – Київ. – 2012. – № 3. – С. 35-39.
 8. Шамич О.М. Науковий підхід до методики формування громадської активності підлітків у дитячих спортивних об’єднаннях / О.М. Шамич // Фізичне виховання в сучасній школі. – Київ. – 2012. – № 5. – С. 36-40.

23. Шамич О.М. Теоретична підготовка підлітків до громадської активності у дитячих спортивних об’єднаннях (частина 1) / О. М. Шамич // Фізичне виховання в сучасній школі. – Київ.  – 2012. – № 6. – С. 33-36.

24. Шамич О.М. Формування громадської активності підлітків у дитячих спортивних об’єднаннях в оточенні школи / О. М. Шамич // Методичні рекомендації.  Навчально-методичне видання  – К.: Університет «Україна», 2012. – с. 43.

 1. Шамич О. М. Підлітки та їх громадська активність / О. М. Шамич // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: [зб. наук. пр.]. – К.: Університет «Україна», 2013. – №10(12). – с. 107-119.
 2. Шамич О.М. Право на охорону здоров’я і право на особисту недоторканність, як межі медичного втручання / О. М. Шамич // Науковий часопис Національного педагогічного Університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15 Нуково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт/ – К. – 2013. – Вип. 5(30)13 – с. 495-499.
 3. Шамич А.Н. Киевский футбол на рубежах времен. Люди, события, факты. Судейство матчей. IV том (1913-2013 гг.) / А. Ф. Коломиец, А. Н. Шамич // Науково-публіцистичне видання «А-Депт» – К. – 2013. – с. 696.
 4. Шамич О.М. Теоретична підготовка підлітків до громадської активності у дитячих спортивних об’єднаннях (частина 2) / О.М. Шамич // Фізичне виховання в сучасній школі. – Київ. – 2013. – № 1. – С. 43-45.
 5. Шамич О.М. Практичне втілення отриманих підлітками знань про громадську активність у дитячих спортивних об’єднаннях / О.М. Шамич // Фізичне виховання в сучасній школі. – Київ. – 2013. – № 2. – С. 41-45.
 6. Шамич О.М., Коломієць А.Ф. Створення і перші вдосконалення правил футболу (частина 1) / О.М. Шамич, А.Ф.Коломієць // Фізичне виховання в сучасній школі. – Київ. – 2013. – № 2. – С. 46-48.
 7. Шамич О.М. Основи туризму та орієнтування. Методичні рекомендації для викладачів та студентів. / О. М. Шамич // Навчально-методичне видання. – К.: Університет «Україна», 2013. – с.16.
 8. Шамич О.М., Коломієць А.Ф. Створення і перші вдосконалення правил футболу (частина 2) / О.М. Шамич, А.Ф.Коломієць // Фізичне виховання в сучасній школі. – К. – 2013. – № 3. – С. 42-45.
 9. Шамич О.М. Лікувальна фізична культура. Методичні рекомендації для викладачів та студентів. / О. М. Шамич // Навчально-методичне видання. – К.: Університет «Україна», 2013. – с.16.
 10. Шамич О.М., Коломієць А.Ф. Витоки і вдосконалення арбітражу футбольних матчів / О.М. Шамич, А.Ф.Коломієць // Фізичне виховання в сучасній школі. – Київ. – 2013. – № 5. – С. 45-47.
 11. Шамич О.М., Коломієць А.Ф. Перші кроки суддівства футбольних матчів у Російській імперії (частина 1) / О.М. Шамич, А.Ф. Коломієць // Фізичне виховання в рідній школі. – Київ. – 2014. – № 1. – С. 47-48.
 12. Шамич О.М., Коломієць А.Ф. Перші кроки суддівства футбольних матчів у Російській імперії (частина 2) / О.М. Шамич, А.Ф.Коломієць // Фізичне виховання в рідній школі. – Київ. – 2014. – № 2. – С. 46-47.
 13. Шамич О.М. Поняття та структура природного права людини на охорону здоров’я / О. М. Шамич // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: [зб. наук. пр.]. –К., –2014. – № 11. – С. 75-92.
 14. Шамич О.М. Рапорт футбольного арбітра, методичні рекомендації для арбітрів, спостерігачів арбітражу, делегатів, викладачів та слухачів курсів футбольних арбітрів, тренерів, спеціалістів і функціонерів /Олександр Шамич// – К. : Університет «Україна», 2014. – 32с.

39. Шамич О.М.  Програма курсів підвищення кваліфікації учителів фізичної культури до використання блочно-модульної системи в навчальному процесі ЗНЗ / Г.А. Коломоєць та інші // Гриф МОН №14.1/12–Г–1125 від 07.07.2014 року, – К., 2014. – 64с.

 1. Шамич О.М. Спортивні та рухові ігри і методика їх викладання. Методичні рекомендації для викладачів та студентів / О. М. Шамич // Навчально-методичне видання – К.: Університет «Україна», 2015. – с.20.
 2. Шамич О.М. Спецкурс зі спеціалізації (професійна спрямованість: фізичне виховання). Методичні рекомендації для викладачів та студентів. / О.М. Шамич // Навчально-методичне видання. – К.: Університет «Україна», 2015. – с.16.
 3. Шамич О.М. Охорона здоров’я як підстава обмеження інших суб’єктивних юридичних прав людини / О.М. Шамич // Науковий часопис Національного педагогічного Університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15 Нуково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт/ – К. – 2015. – Вип. 3 К2(57)15 – с. 365-368.
 4. Шамич О.М. Виховання у юних футболістів колективної відповідальності та формування громадської активності в процесі учбово-тренувальних занять. Методичні рекомендації /Олександр Шамич// – К. : Університет «Україна», 2015. – 48 с.
 5. Шамич О.М. Співвідношення права людини на охорону здоров’я і права на життя в Україні / О. М. Шамич // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: [зб. наук. пр.]. –К., –2015. – № 12 (14). – С. 219-233.
 6. 45. Шамич О.М. Колективна відповідальність та активність юних футболістів / О. М. Шамич // Проблеми освіти: Наук. – мет. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К. – 2015. – Вип. 83. – С.13 –
 7. Шамич О.М. Рапорт футбольного арбітра, методичні рекомендації для арбітрів, спостерігачів арбітражу, делегатів, викладачів та слухачів курсів футбольних арбітрів, тренерів, спеціалістів і функціонерів (доповнене та доопрацьоване) /Олександр Шамич// – К., 2016. – 32с.
 8. Шамич О.М. Психологічні особливості самореалізації людей з інвалідністю в спортивній діяльності / О. М. Шамич // Актуальні проблеми психології: [зб. наук. пр.]. Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. Том IX вип. 9 –К., 2016. – С.547 – 554.

48. Oleksandr Shamych Psychological Characteristics of Paralympic Athletes’ Self-realisation / Oleg Kokun, Oleksandr M. Shamych // Social Welfare: Interdisciplinary Approach  Vol 2, No 6 (2016) 138-147

 1. Шамич О.М. Самодетермінація особистості як психологічна основа її самореалізації / Л.З.Сердюк, О.М.Шамич // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том VI: Психологія обдарованості. – Випуск 13. – Київ-Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – С. 164-173.
 2. Шамич О.М. Психологія самореалізації особистості спортсменів-паралімпійців / О. М. Шамич //
 3. Шамич О.М. Психологія особливості самоорганізації особистості в парплімпійському спорті /О.М.Шамич // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – Випуск 17. – Київ 2017. – С. 150-158.
 4. Шамич О.М. Загальна модель самореалізації особистості /О.М.Шамич // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том XI: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Випуск 15. – Київ 2017. – С. 605-613.
 5. Шамич О.М. Модель самореалізації особистості паралімпійця /О.М.Шамич // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – Том XI: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Випуск 16. – С. 226-237.