Отенко Світлана Анатоліївна

Кафедра психології

Посада: старший викладач

Досвід роботи: 51 рік

Директор Центру розвитку особистості «ПОЗИТУМ» – 11 років

Біографія

Народилася 16 серпня 1952 року у м. Комсомольськ Хабаровського краю.

 

Відомості про вищу освіту

У 1977 році закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького за спеціальністю «Математика» та отримала кваліфікацію: вчитель математики середньої школи.

У 2015 році закінчила Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, факультет післядипломної освіти та роботи з іноземними громадянами, та отримала кваліфікацію психолога. 

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

“PhD доктор філософії з психології ДР № 004155 від 07.04.22

053 Психологія. Тема дисертації: “Психологічні особливості розвитку салютогенестичної спрямоваваності особистості”.

Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України”

Додаткова освіта, підвищення кваліфікації:

Базовий курс Позитивної психотерапії під патронатом Вісбаденської академії позитивної психотерапії (180 годин), сертифікат №U -106 від 04.11.05;

«Пропедевтика психічних захворювань» при Київській медичній академії післядипломної освіти імені Шупика (156 годин), посвідчення 300 від 23 березня 2006 року;

Майстер-курс Позитивної психотерапії під патронатом Вісбаденської академії позитивної психотерапії (720 годин), сертифікат SPB 007 від 26 вересня 2007року;

Методична підготовка із проведення соціально-психологічного тренінгу при Київському міському університеті імені Б.Д. Грінченка та Київського відділення Української спілки психотерапевтів (260 годин), сертифікат №060 / 1412 від 16 грудня 2007 року;

Курс «Базовий тренер Позитивної психотерапії» під патронатом Вісбаденської академії позитивної психотерапії, Диплом UKR 2009-04-09 від 20 вересня 2009 127-UKR-2010 від 06 грудня 2010 року;

Курс «Майстер-тренер Позитивної психотерапії під патронатом Вісбаденської академії позитивної психотерапії, Диплом 170-UKR-2013 від 24 серпня 2013 року.

«Специфічні розлади: ментальні, поведінкові, психосоматичні» 12-14 лютого 2021 року в ZOOM. Вів Міжнародний тренер Позитивної психотерапії Максим Олександрович Гончаров (психіатр).

Ukrainian-Lithuanian project. Social integration of the community of people who suffered from the conflict at the East of Ukraine Україна, Київ, 9 серпня 2021. Участь у конференції.

Міжнародна Асоціація Медицини. Параксизмальні стани Україна, Київ, 2 жовтня 2021. Участь у конференції.

Науково-практична конференція. Україна, Київ, 4-6 листопада 2021. Психологія кризових станів: наука і практика. Участь у конференції.

Еразмус+ проєкт з «Розвитку потенціалу вищої освіти» Україна, Харьків, 29 листопада 2021. Педагогічна та управлінська досконалість у професійній та фаховій передвищій освіті України: партнерство та європейські стандарти.  Участь у конференції.

Основні етапи діяльності

1970-1972 рр. – працювала в Забирській восьмирічній школі на посадах: старший піонервожатий, бібліотекар.

1972-1992 рр. –  працювала на Боярському машинобудівному заводі на посадах: радіомонтажниця, брошуровниця, технік-програміст у відділі автоматизованої системи управління підприємством, інженер-програміст, інженер-економіст, заступник головного бухгалтера на Малому підприємстві «Інформанта».

1994-1996 рр. – працювала головним бухгалтером на малому підприємстві «БРИЗ» у місті Боярка.

1996-1997 рр. – працювала бухгалтером-інструктором в Асоціації «Підприємець», перейменованій у Корпорацію «ІНКОМ-БІЗНЕС-ЦЕНТР» у місті Боярка.

1997-1998 рр. – працювала виконуючою обов’язки директора ТОВ «Старт».

1998-2000 рр. – працювала директором ТОВ «Фірма КУРС».

2001-2003 рр. – працювала заступником директора з фінансових питань на виробничому підприємстві “КИЇВ-ЕЛЕКТРОБУД”.

З 2010 року по даний час працює директором громадської організації «Центр розвитку особистості Позитум» як волонтер.

Викладає дисципліни:

 1. Основи психологічного консультування
 2. Теорія та практика психологічного тренінгу
 3. Основи позитивної психотерапії

Сфера наукових інтересів

Основи позитивної психотерапії

 

Перелік наукових та навчально-методичних праць

 1. «Четыре грани коммуникации в психотерапевтическом пространстве» в журнале «ФОРУМ ПСИХІАТРІЇ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ» – науково – практичний журнал Том 8 Львів Видавництво «Простір М», 2013.
 2. «КРИТЕРІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПОЗИТИВНОГО ПСИХОТЕРАПЕВТА» спільно з Завірюха В.В (кандидат психологічних наук) збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції (31 березня – 1 квітня 2016 року) Кривий Ріг: КФ ЗНУ, КП “Криворізька жовтнева друкарня, 2016. -220 с.
 3. “Меню етичних стосунків” в журнале «ФОРУМ ПСИХІАТРІЇ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ» – науково-практичне видання Том 12 Львів Видавництво «БОНА», 2019.
 4. Liudmyla Serdiuk, Svitlana Otenko.“The Ukrainian-Language Adaptation for Wiesbaden Inventory for Positive Psychotherapy and Family Therapy (WIPPF)”/ THE GLOBAL PSYCHOTERAPIST Jan 2021, Vol. 1, No. 1, ISSN 2710-1460(ONLINE)
 5. Позитивна психотерапія як сучасна теоретична основа соціалізації/ Гуманітарний корпус: [збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогікі та історії]. Випуск 37 (том2). Вінниця : ТОВ “ТВОРИ”, 2021.
 6. Serdiuk L, Otenko S.    The salutogenic basis of an individual’s mental health and psychological well-being.  Організаційна психологія. Економічна психологія. 2021. № 4(24). С. 68 74.  DOI: https://doi.org/10.31108/2.2021.4.24.9.
 7. Теорія та практика психологічного тренінгу. Робоча програма для студентів спеціальності 053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» кваліфікації «бакалавр з психології». 2021 року.
 8. Основи психологічного консультування. Робоча програма для студентів спеціальності 053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» кваліфікації «бакалавр з психології». 2021 року.
 9. Психологічні чинники салютогенетичної спрямованості особистості. Проблеми особистісних ресурсів у навчальній та професійній діяльності : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 27-28 травня 2021 р.). м. Харків, 2021. С.226 229.
 10. «Меню етичних стосунків», Науково – практичний журнал Психіатрії та психотерапії ФОРУМ, Українська Спілка Психотерапевтів, Том 12, 2019.
 11. «САЛЮТОГЕНЕТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ОСНОВА СУБ’ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ», Щастя та цивілізаційний розвиток: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 14-15 листопада 2019 р.). Львів, 2019.
 12. «ПОЧУТТЯ ПОВ’ЯЗАНОСТІ – ДЖЕРЕЛО ЩАСТЯ», Щастя та сучасне суспільство: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 20-21 березня 2020 р.). Львів, 2020.
 13. “САЛЮТОГЕНЕТИЧНИЙ ПІДХІД ЯК ДЖЕРЕЛО ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ”, Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХVІІІ української науково-практичної конференції студентів і мо- лодих вчених (м. Київ, 12–13 травня 2021 р.), Частина ІI. — К.: Університет «Україна», 2021.