Любенко Валерій Олексійович

Кафедра здоров’я людини та фізичного виховання

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат медичних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 16 років

Біографія

Народився 13 травня 1957 року.

У 1974 році закінчив Київський медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа».

28 жовтня 1996 року присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук.

Викладає дисципліни

  1. Вступ до спеціальності
  2. Основи фізичної терапії та ерготерапії
  3. Спортивна медицина
  4. Фізична терапія при захворюваннях дихальної системи
  5. Фізична терапія при захворюваннях травної системи
  6. Методи обстеження і контролю в фізичній терапії та ерготерапії (при захворюваннях серцево-судинної, нервової системи, опорно-рухового апарату, дихальної системи)
  7. Фізіотерапія
  8. Теорія та методика фізичної терапії з основами ерготерапії
  9. Основи фізичної терапії в онкології

Галузь наукових інтересів

1. Фізична реабілітація
2. Пульмонологія

Перелік наукових праць за останні 5 років

1. Принципи застосування фізичної реабілітації при захворюваннях внутрішніх органів / В. О. Любенко // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)». – 2012. – Випуск 24. – 132 с. – С. 49-53.

2. Проблеми ожиріння і фізичної активності у сучасному суспільстві / В. О. Любенко // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)», 2012. – Випуск 26. – 141 с. – С. 61-65.

3. Вибір фізичних навантажень для реабілітації осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання / В. О. Любенко // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)», 2014. – Випуск 4(47) 14. – 176 с. – С. 79-84.

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць 

з/п Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг стор. Співавтори
 

І. До захисту кандидатської дисертації

1. Steroid-resistance in asthma patients and the applications the nicotinamid Тези Tubercule and Lang Disease. 1995.– Vol. 76. Suppl. 2. –Р. 57. 1 Kogosova L., Kovalenko N., Novosad F., Markov A.
2. Діагностика стероїдозалежності у хворих на бронхіальну астму Стаття Деп. в ДНТБ України, Київ, – 1995. 5
3. Восстановление иммунологической реактивности у больных бронхиальной астмой при терапии никотинамидом Стаття Проблемы туберкулёза.- 1995, №5. – С. 41-44. 4 Когосова Л. С., Коваленко Н. Н., Новосад Ф. И.
4. Diagnostics and prophylaxis of cell steroid dependence in bronchial asthma patients Тези. Allergy. – 1996. –Vol. № 51. – № 31. – Р. 87. 1 Kovalenko N., Kogosova L.,Tsygankova L.
 

ІІ. Після захисту кандидатської дисертації

5. Спосіб лікування хворих на бронхіальну астму Патент на винахід. Авторське посвідчення № 5503. – 1997. 3 Когосова Л. С., Коваленко М.М., Новосад Ф. Й.
6. Діагностичні методи у хворих з вадами слуху Тези Університет «Україна», Київ, 2005. – С. 153. 1
7. Про подальші можливості використання рефлексотерапії  у лікуванні тютюнопаління (із досвіду роботи фахівців) Стаття Матеріали ІІ з’їзду рефлексотерапевтів України, Київ, «Віпол», 2007. – С. 321-325. 4 Хорошуха М. Ф., Коваленченко

В. Ф., Яроцинський В. Б.

8. Спосіб лікування тютюнопаління з використанням рефлексотерапії Патент на корисну модель Пат. 47706 України, МПК

А61Н39/00.-№ u200906918; опубл. 25.02. 2010. Бюл. №4.

4 Хорошуха М. Ф., Ковтонюк М. В., Омельчук О. В., Лахно Д. М.
9. Методи діагностики у осіб з вадами слуху. Тези Університет «Україна», Київ, 2010. – С.112. 1
10. Використання різних методів рефлексотерапії в лікуванні тютюнопаління (із досвіду роботи фахівців) Стаття Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції. – Видавництво НПУ ім. М.П. Драгома-нова. – К., 2011. – С. 466-469. 4 Хорошуха М. Ф., Омельчук О. В., Ковтонюк М. В.
11. Комплексний підхід до реабілітації хворих на бронхіальну астму в період ремісії Стаття Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 26-29 4 Ковтонюк

М. В.

12 Застосування інноваційних методів в програмах реабілітації хворих на неспецифічні захворювання бронхо-легеневої системи Стаття Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 22-25. 4 Ковтонюк

М. В.

13. Принципи застосування фізичної реабілітації при захворюваннях внутрішніх органів Стаття Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2012. – С. 49-53. 5
14. Проблеми ожиріння і фізичної активності  у сучасному суспільстві Стаття Видавництво НПУ ім. М. П. Драгома-нова. – К., 2012. – С. 61-65. 4
15. Вибір фізичних навантажень для реабілітації осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання Стаття Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2014. – С. 79-84. 5
16. Реабілітація людей із пошкодженням спинного мозку в шийному відділі хребта Тези Матеріали ХVI Міжнародної науково-практичної конференції, Університет «Україна», 2016. – С. 53. 1 Пазюра К.М.
17. Фізична реабілітація при сколіозі у дітей молодшого шкільного віку Тези Матеріали ХVI Міжнародної науково-практичної конференції, Університет «Україна», 2016. – С. 54. 1 Нестерова

Т. В.

18. Профілактика захворювань опорно-рухового апарату із застосуванням особливих технік лікувального масажу у період дорослості Тези Матеріали ХVI Міжнародної науково-практичної конференції, Університет «Україна», 2016. – С. 55. 1 Курінний С. М.
19. Фізична реабілітація після артроскопії колінного суглоба при ушкодженні меніска Тези Матеріали ХVI Міжнародної науково-практичної конференції, Університет «Україна», 2016. – С. 55. 1 Прилепа Б.О.
20. Фізична реабілітація  у комплексному лікуванні ожиріння Тези Матеріали ХVI Міжнародної науково-практичної конференції, Університет «Україна», 2016. – С. 56. 1 Демчак В.В.
 

ІІІ. Навчально-методичні праці

21. Функціональна діагностика Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Університет «Україна», Київ, 2007. – С. 149-171. 22 Хорошуха М.Ф., Мурза В.П., Пушкар М.П.
22. Спортивна медицина Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, Київ, 2009. – С.126-146. 20 Хорошуха М.Ф., Приймаков О.О., Коваленченко В.Ф.
23. Тестові завдання з дисципліни «Методи функціональної діагностики у фізичній культурі та спорті» Навчальне видання ТОВ «Козарі», Київ, 2011. 34 Коваленченко В.Ф., Жуган К.О., Сущенко Л.П.
24. Загальні уявлення про фізичну реабілітацію при захворюваннях внутрішніх органів Навчальне видання Університет «Україна». – К., 2011. 27
25. Методичні рекомендації до курсу лекцій з дисципліни «Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів» для студентів 3-4 курсів денної та заочної форм навчання Навчальне видання Університет «Україна». – К., 2011. 64