Головна

Інформація про інститут

Навчайся з нами Україна – версія 2

АБІТУРІЄНТУ 2017 вступників 2017 року запрошують на навчання студенти Університету «Україна»

Університет «УКРАЇНА» чекає на АБІТУРІЄНТІВ 2017!

https://www.youtube.com/watch?v=BQZesUUnigE

Університет «Україна»: Міжнародна магістерська програма «Соціальна робота»

Спецвипуск газети для абітурієнтів “Спеціальності типу “Людина-людина” і “Людина-природа” – 2014

Презентація IST.ppt
Презентація IST_vlasniy-1.ppt
Презентація IST_vlasniy.pptx

АБІТУРІЄНТУ 2015 ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Програма 45+
підвищення конкурентоздатності працюючих фахівців
допенсійного віку коштом держави

Програма подвійних дипломів “Твій шанс”
(навчання в європейському ВНЗ на території України,
доступне за вартістю, вступ не потребує сертифікатів ЗНО)

Одним із найпопулярніших серед інститутів і факультетів Університету «Україна» від самого початку був і залишається Інститут соціальних технологій. Що і не дивно: людське життя, існування особистості, її прагнення, домагання, розкриття внутрішнього потенціалу, психічне і фізичне здоров’я, професійне становлення були і є у фокусі уваги багатьох професій, які належать до типу „Людина-людина”. Серед них особливо актуальними є спеціальності психолога, соціального працівника та реабілітолога.

Інститут соціальних технологій створений у 2009 році шляхом трансформації з факультету соціальних технологій, який почав своє існування у 1999 році. Очолює Інститут директор – АДИРХАЄВ Сослан Георгієвич, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри.

На даний час – це один із найбільших інститутів Університету «Україна». За трьома спеціальностями в ньому навчається близько 1100 студентів – на денній, заочній та вечірній формі навчання.

В інституті – три кафедри: психології, соціальної роботи і педагогіки, здоров’я людини та фізичного виховання, на яких працює 75 викладачів, із них 12 професорів, 15 доцентів, 14 кандидатів наук.

Кафедра психології забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю «Психологія» – однією із найпрестижніших на освітньому ринку спеціальностей і професій. Сфера застосування психологічних знань є надзвичайно широкою – в рекламі та бізнесі, політиці, засобах масової інформації, мистецтві, закладах освіти та клініках, науково-дослідній, викладацькій роботі тощо.

Очолює кафедру доктор психологічних наук, професор Сердюк Людмила Захарівна.

Для забезпечення практичних та лабораторних занять психодіагностичними та апаратурними методиками при кафедрі психології діє навчально-наукова лабораторія, в рамках якої створено СННВП «Психологічна студія «Інсайт».

У складі Інституту працює Центр практичної психології. В центрі студенти можуть отримати психологічну допомогу та набути власного досвіду проведення індивідуальних і групових консультацій, індивідуально-групової психотерапія (психокорекції) та багато іншого.

У 2010 році в університеті стартував освітній проект «Школа кар’єрного зростання», ініційований кафедрою психології, метою якого є надання молоді можливості отримати знання і практичний досвід, необхідні для побудови майбутньої кар’єри.

Кафедра соціальної роботи і педагогіки здійснює професійну підготовку фахівців соціальної роботи на всіх рівнях вищої освіти: молодший спеціаліст, бакалавр, магістр. На спеціальності «Соціальна робота» реалізується міжнародна освітня магістерська програма подвійного диплому між Університетом «Україна» (Київ) і Шяуляйським університетом (Шяуляй, Литва). За три роки отримали міжнародні дипломи 53 студенти і ще здобувають освіту – 51 студент. Для людей старше 45 років діє навчальна програма за ваучерами Державної служби зайнятості «45+». На спеціальності «Соціальна робота» є всі умови для організації інклюзивного навчання студентів з особливими освітніми потребами: педагогічний супровід, індивідуальний підхід до кожного.

Кафедру соціальної роботи очолює кандидат педагогічних наук, доцент Іванова Ірина Борисівна. Студенти спеціальності постійно набувають практичних навичок, оскільки навчаються в інтегрованому середовищі.

Кафедрою здоров’я людини та фізичного виховання здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю «Фізична реабілітація». Випускники, отримавши дипломи за спеціальністю «Фізична реабілітація», працюють у науково-дослідних інститутах клінічного профілю, лікарнях, спортивних командах, закладах освіти. Й, оскільки їхня діяльність пов’язана з лікувально-відновлювальною, фізкультурно-оздоровчою, спортивно-масовою, виховною та рекреаційною роботою, фахівці фізичної реабілітації сприяють збереженню та відновленню здоров’я багатьох людей.

При кафедрі відкрито суперсучасний Науково-практичний медико-реабілітаційний центр, який є потужною базою практики для студентів-реабілітологів.

Кафедра здоров’я людини та фізичного виховання забезпечує викладання фізичного виховання на всіх спеціальностях університету.

Кафедру здоров’я людини та фізичного виховання очолює Ткачук Володимир Григорович, доктор біологічних наук, професор, дійсний член Української академії інформатики, Міжнародної Балтійської педагогічної академії, Міжнародної академії геронтології.

У Спортивному клубі працюють секції з аеробіки, аквафітнесу, баскетболу, боксу, боротьби, волейболу, легкої атлетики, настільного тенісу, пауерліфтінгу, плавання, спортивних танців, туризму, футзалу, шахів, шашок.

Окрім теоретичної підготовки студенти мають можливість набувати навичок практичної роботи. Цьому сприяє практика студентів на базах, які відповідають усім сферам майбутньої професійної діяльності, а також в інституті створено Науково-практичний центр реабілітаційних технологій на базі Центру практичної психології, де студенти можуть отримати психологічну, реабілітаційну допомогу та набути власного досвіду практичної роботи. Центр створений для забезпечення практичної підготовки студентів, бази науково-дослідної роботи і надання психологічної та реабілітаційної допомоги різним категоріям людей.

Студентське життя – це активне навчання. Але, окрім навчальних та наукових, студенти Інституту мають, безумовно, й інші інтереси. Це – участь у студентському самоврядуванні, робота у студентській соціальній службі університету, волонтерська діяльність, робота в гуртках, туристичні мандрівки, спортивні змагання, дискус-клуб, зустрічі з відомими людьми, екскурсії та багато іншого.

Студентське самоврядування університету є авторитетним органом, який бере безпосередню участь у визначенні усіх політик університету стосовно навчання, виховання і розвитку студентів. Наші студенти є активними учасниками та організаторами акцій, що проходять в Україні: зокрема, ми увійшли у міжнародний Скаутський рух повноправним членом, є активними учасниками рухів «Козацькими шляхами України», «Молодь за здоровий спосіб життя», всеукраїнської акції «Серце до серця» тощо.

Інститут має гарну матеріально-технічну базу, комп’ютерні класи, де можна не лише виконувати навчальні завдання, а й поцікавитися світовими новинами. До послуг студентів – солідний фонд власної бібліотеки, що знаходяться поруч із навчальним корпусом, а також потужна електронна бібліотека. Фонд щороку поповнюється новими фаховими виданнями.

З 2006 року в Інституті за двома спеціальностями відкрито аспірантуру. Це «Педагогічна та вікова психологія» та «Фізична реабілітація», де випускники мають можливість продовжити навчання та отримати науковий ступінь.

Інститут працює над розвитком наукових шкіл із актуальних проблем психології, педагогіки, фізичної реабілітації. Для цього є необхідні умови – в Інституті працюють відомі вчені: доктор психологічних наук, професор Максименко Сергій Дмитрович, доктор психологічних наук, професор Малхазов Олександр Ромуальдович, доктор психологічних наук, доцент Клименко Віктор Васильович, доктор психологічних наук, професор Кокун Олег Матвійович, доктор біологічних наук, професор Ільєнко Микола Микитович, доктор психологічних наук, доцент Сердюк Людмила Захарівна.

Пріоритетним завданням Інституту є якість надання освітніх послуг, створення морально-психологічного клімату для самореалізації студентів, формування гармонійної особистості, адже професійна успішність наших випускників є, в тому числі, і показником нашої роботи.

Однодумцями в Інституті є всі співробітники – стабільний колектив сумлінних, добросовісних, висококваліфікованих фахівців. В Інституті доброзичлива атмосфера взаємодії всіх співробітників – це хороший показник високого рівня організації колективу.