Професорсько-викладацький склад

Прізвище, імя, по батькові Фото Посада Вчене звання Науковий ступінь Почесне звання
1 Адирхаєва Людмила Вікторівна

Викладає дисципліни:

 1. Адаптивна фізична культура
 2. Методика та організація наукових досліджень
 3. Основи наукових досліджень
 4. Теорія та методика адаптивної фізичної культури
 5. Методи дослідження у фізичній терапії та ерготерапії
 6. Лікувальна фізична культура
 7. Планування та методика його викладання
 8. Адаптивне фізичне виховання осіб із порушеннями інтелектуального розвитку
 9. Загальна теорія підготовки спортсменів
 10. Методи дослідження у фізичному вихованні і фізичній реабілітації
 11. Спецкурс за професійним спрямуванням “Адаптивна фізична культура”
 12. Теорія та методика спортивної підготовки
 13. Фізичне виховання у школі

Докладніше…

доцент
Досвід роботи: 
38 років
доц. к.пед.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Фізичне виховання та спорт молоді з особливими потребами

Заслужений тренер України
2 Адирхаєв Сослан Георгійович

Викладає дисципліни:

1. Теорія та методика фізичного виховання
2. Фізичне виховання

Докладніше

 

професор

Досвід роботи:

доц. д.пед.н.

Сфера наукових інтересів:

 

3 Любенко Валерій Олексійович 

Викладає дисципліни:

 1. Вступ до спеціальності
 2. Основи фізичної терапії та ерготерапії
 3. Фізіотерапія
 4. Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату
 5. Спортивна медицина
 6. Основи догляду за хворими та інвалідами
 7. Теорія та методика фізичної терапії
 8. Фізична реабілітація в нейрохірургії
 9. Теорія та методика реабілітаційної роботи
 10. Фізична реабілітація в ендокринології
 11. Фізична реабілітація в онкології
 12. Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:
16 років

доц. к.мед.н.

Сфера наукових інтересів: 
1. Фізична реабілітація
2. Пульмонологія

4 Шамич Олександр Миколайович 

Викладає дисципліни: 

 1. Фізичне виховання.
 2. Теорія і технологія та види оздоровчо-рекрефційної рухової активності
 3. Історія олімпійського та паралімпійського руху
 4. Спортивні та рухливі ігри та методика їх викладання
 5. Гімнастика та методика її викладання
 6. Підвищення спортивної майстерності

Докладніше… 

доцент

Досвід роботи:
13 років

доц. к.пед.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Громадська активність підлітків
2. Психологія самореалізації особистості
3. Психологія спортсменів-паралімпійців

1. Медаль «В пам’ять1500-річчя Києва» (1982)
2. Почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» (2013);
3. Почесна відзнака «За активну громадську діяльність» Мінмолодьспорту (2008);
4. Заохочувальна відзнака «Почесний працівник фізичної культури і спорту України» Мінмолодьспорту (2009);
5. Нагрудний знак «Знак пошани» Київського міського голови (2013)
5 Туровець Ганна Миколаївна

Викладає дисципліни:

 1. Фізична реабілітація при захворюванні нервової системи
 2. Фітотерапія
 3. Медико-біологічний контроль у фізичній терапії
 4. Фізична терапія алко-, наркозалежних та осіб з порушенням інтелектуального розвитку
 5. Новітні технології у фізичній терапії

Докладніше…

асистент

Досвід роботи: 

Сфера наукових інтересів:
6 Мацегоріна Наталія Вікторівна 

Викладає дисципліни:

 1. Масаж загальний і самомасаж
 2. Масаж лікувальний
 3. Організація діяльності лікувально-реабілітаційних закладів
 4. Оздоровчий фітнес

Докладніше…

асистент

Досвід роботи: 
6 років

Сфера наукових інтересів:
1. Фізична реабілітація
2. Анатомія
3. Фізіологія
4. Фізіотерапія
5.ЛФК
6. Масаж
7.Функціональна діагностика, клінічна
8. Дерматологія, ендокринологія
9. Косметологія 10. Мануальна терапія
7 Колядич Оксана Іванівна 

Викладає дисципліни: 

 1. Біохімія
 2. Біологія з основами генетики
 3. Основи біологія та генетики
 4. Гігієна
 5. Основи раціонального та здорового харчування
 6. Курортологія
 7. Фізіологія рухової активності
 8. Вікова анатомія та фізіологія
 9. Професійна майстерність (за професійним спрямуванням)
 10. Анатомія людини
 11. Фізіологія людини та тварини
 12. Спецкурс за професійним спрямування: Морфологія рухової активності
 13. Методика навчання основ здоров’я та здорового способу життя
 14. Корекційна педагогіка

Докладніше…

ст.викладач

Досвід роботи: 
15 років

Сфера наукових інтересів: 
1. Біологія
2. Педагогіка
3. Валеологія
8 Холодова Олеся Сергіївна

Викладає дисципліни:
1. Фізичне виховання
2. Гімнастика та методика її викладання

Докладніше…

асистент

Досвід роботи:
18 років

Сфера наукових інтересів:
1. Здоровий спосіб життя
9 Жирнов Олександр Валерійович

Викладає дисципліни:

 1. Технічні засоби у фізичній терапії та ерготерапії
 2. Біомеханіка

Докладніше…

  доцент

Досвід роботи:

Сфера наукових інтересів:
10 Коваленченко Володимир Федорович 

Викладає дисципліни:

 1. Основи фізичної реабілітації в онкології
 2. Фізична реабілітація в акушерстві та гінекології
 3. Основи соціальної реабілітації
 4. Трудова реабілітація
 5. Загальна теорія здоров’я
 6. Фізична реабілітація алконаркозалежних
 7. Фізична реабілітація в педіатрії

Докладніше…

доцент

Досвід роботи: 
40 років

доц. к.мед.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Пульмонологія
2. Фізична реабілітація

11 Ретамосо Рохас Ерменехільдо Максимо 

Викладає дисципліни:

 1. Анатомія людини
 2. Фізіологія людини
 3. Долікарська медична допомога у невідкладних станах
 4. Фізична терапія в травматології та ортопедії
 5. Фізична реабілітація при ендопротезуванні органів та суглобів

Докладніше…

асистент

 

12 Підпомога Андрій Юрійович

Викладає дисципліни:

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

к.н. з фіз.вих.

Сфера наукових інтересів: